Garden Square Hotel, Kraków
Tło bannera

Regulamin hotelowy

26 lis '22
27 lis '22
Kod promo
Rezerwuj bez pośredników

REGULAMIN HOTELOWY

 

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego  w Recepcji traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.

3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.

4. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu recepcji Hotelu.

5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym  lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości  lub funkcjonowanie Hotelu.

6. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.

7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną usługę pod względem technicznym,
 • wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie Gościa.

8. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych  w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
 • przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

9. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Hotel nie przyjmuje zwierząt.  Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna.

10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Hotelu w zakresie określonym przepisami  art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelu  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Hotel zastrzega obowiązek zgłaszania przez Gości wnoszenia wartościowych rzeczy. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych rzeczy, w tym pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego. Jednocześnie Hotel zastrzega sobie prawo odmowy, według swojego uznania, przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości przekraczających możliwość przechowywania w depozycie hotelowym.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

13. Parking na terenie Hotelu jest niestrzeżony.

14. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości hotelowych. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

15. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

16. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę do pokoju w Recepcji. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty hotelowej Gość hotelowy winien natychmiast zgłosić ten fakt w recepcji. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałych z jego winy  lub z winy odwiedzających go osób (Załącznik nr 1). Hotel obciąży Gościa:

 • opłata za wydanie nowej karty hotelowej wynosi 30 PLN,
 • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 500 PLN,
 • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500 PLN,
 • za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 200 PLN,
 • za dewastację pokoju hotelowego, kwotą ustalaną indywidualnie, w zależności od rodzaju zniszczeń (Załącznik nr 1).

17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa  w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt.  W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez  3 miesiące.

 

18. Dane osobowe:    

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Invest Square Sp. z o.o., ul. Sucha 1 D, 30-601 Kraków, REGON: 123142786, NIP: 6762477465.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. 
 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Hotel.
 • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody  w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. 
 • Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

- firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Hotelu;

- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

- firmom świadczącym obsługę prawną;

- firmom świadczącym usługi marketingowe dla Hotelu.

 • W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie   z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest  w siedzibie Hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej gm@gshotel.pl.

19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie  i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Hotelem. 

 

mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Invest Square sp. z o. o., ul. Sucha 1D, 30-601, Kraków Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane